Savestheworld har tyvärr lagt ner men vi rekommenderar istället följande:

Hjälporganisationer, bistånd och välgörenhet

En hjälporganisation är en organisation som hjälper människor i nöd. Idag finns det ett visst antal sådana, i Sverige så väl som i utlandet. På hjälporganisationerna.se finns alla hjälporganisationer som är verksamma i Sverige. Vissa skickar resurser direkt till de behövande medan andra gör preventiva insatser. Men alla sätter människan i centrum. Alla som finns med på deras lista, oavsett om det är en nationell eller internationell har granskats av Svensk Insamlingskontroll och har fått ett 90-konto. Dessutom är många medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII.

Bistånd

FN har en rekommendation att alla rika länder ska ge 0,7% av sin BNP i bistånd till de minst utvecklade länderna. Sverige är ett av de få länder som idag uppfyller målet. Det mål man har med svenskt bistånd är att kunna "bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor". Det statliga biståndet förmedlas i första hand av Utrikesdepartementet, som samarbetar med internationella organ såsom EU, FN och Världsbanken samt Sida, som kanaliserar stödet via inhemska myndigheter, företag och ideella organisationer.

Välgörenhet

Välgörenhet är något som är en form av social verksamhet som har som syfte att hjälpa behövande medmänniskor. Ofta bedrivs det av enskilda personer, föreningar eller stiftelser. Många gånger är det volontärer som arbetar med välgörenhet. Men det finns även de som är anställda inom vissa verksamheter. Organisationerna som finns kan vara knutna till kyrkor, förbund eller liknande. De finansieras oftast gåvor och insamlingar. Till skillnad från biståndsarbetet, som bedrivs internationellt, brukar välgörenhetsorganisationerna arbeta på hemmaplan.

Saker vi tipsar om

Inca Tours har resor till intressanta länder i Sydamerika. Även i dessa länder behövs det bistånd och volontärer. Du kan jobba ideellt hos en organisation för att hjälpa utsatta personer eller barn även i Sydamerika. 

Om du jobbar mycket ideellt så kan det vara bra att få tid över för dig själv ibland. På Time Center kan du söka fram olika salonger, om du behöver massage, ansiktsbehandlingar eller andra sorters skönhetsvård. 

Om du väljer att åka iväg för en längre tid, kanske för att jobba som volontär, så kan det vara idé att säga upp lägenheten du bor i. Du som behöver hjälp med att bära dina saker, du kan anlita flyttfirma Västerås.